Adresa, kontakt:

Palackého náměstí 106/II
379 01 Třeboň
email:
info@lekarskasluzba-trebon.cz

Ordinační hodiny:

Pondělí až pátek
18:00 - 22:00 hodin
Sobota, neděle, svátky:
9:00 - 19:00 hodin

K ošetření na LSPP je nutná průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny a peníze na případnou úhradu léků a příslušný předepsaný regulační poplatek.


Kde nás najdete


(mapy.cz)

Akce Lékařské služby první pomoci Třeboň pro veřejnost:

S novým projektem s názvem "Praktický nácvik první pomoci pro děti předškolního a mladšího školního věku" přišla LSPP Třeboň v roce 2019. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu Péče o děti a dorost.

 

V rámci projektu se uskutečnila série přednášek v mateřských školách a na základních školách u dětí do 10 let. Tyto přednášky byly zajištěny zaměstnancem Záchranné služby Jihočeského kraje - diplomovaným záchranářem. S pomůckami, jako loutka marioneta Martinka (zapůjčena spolkem loutkového divadla Třeboň), obvazovým materiálem a resuscitačním modelem Ambumen (zajištěny společností Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s.) jsou děti zábavnou metodou seznámeny se základní laickou první pomocí. Hlavním cílem je těmito vzdělávacími prezentacemi praktického nácviku první pomoci přispívat k její osvětě a seznamovat děti s následky možného postižení. Každé téma je probíráno s důrazem na jeho praktickou využitelnost, komunikaci se zdravotnickým personálem a poskytovatelů první pomoci. Výuka vychází z pojetí, kdy témata zaměřená na poskytování první pomoci vedou ke snížení počtu trvale poškozených.

Loutka marioneta Martinka seznamuje děti s jednotlivými postupy při poskytování první pomoci na krátkých příbězích. Do předvádění postupů při poskytování první pomoci jsou děti aktivně zapojovány.

 

 

 

 

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s., pod vedením ředitele a odborným zástupcem společnosti prof. MUDr. Milošem Velemínským CSc., pokračuje v přednáškách předlékařské první pomoci v rámci  programu Ministerstva zdravotnictví ČRProjekt s názvem “Výchova v předlékařské první pomoci, jako prevence zdravotního postižení” byl v dubnu 2012 Ministerstvem zdravotnictví ČR schválen.

Návaznost projektu rozhodnutí MZ ČR ZSS/PVP/238/321/12

 

Metoda výuky předlékařské první pomoci:

 

   • přednáška s praktickou výukou

   • tištěná propagace - první pomoc ve formě edukační brožury

 

Metodika výuky předlékařské první pomoci:

 

   • seznámení s integrovaným záchranným systémem  
   • vysvětlení pojmu TANR
   • život ohrožující stavy
   • nejnovější postupy v kardiopulmonální resuscitaci podle Guidelines 2015
   • laická první pomoc při závažných stavech
   • laická resuscitace

Praktický nácvik - kardio - pulmonální resuscitace (AMBU Man – model W)

design by ARGON systems – sponzor webových stránekgraphics by ZNP