Adresa, kontakt:

Palackého náměstí 106/II
379 01 Třeboň
email:
info@lekarskasluzba-trebon.cz

Ordinační hodiny:

Pondělí až pátek
18:00 - 22:00 hodin
Sobota, neděle, svátky:
9:00 - 19:00 hodin

K ošetření na LSPP je nutná průkazka pojištěnce zdravotní pojišťovny a peníze na případnou úhradu léků a příslušný předepsaný regulační poplatek.


Kde nás najdete


(mapy.cz)

Lékařská služba první pomoci Třeboň

Vážení návštěvníci, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím.

 

PCR test na přítomnost viru SARS CoV 2

PONDĚLÍ 8:00 - 11:25
STŘEDA 8:00 - 11:25
PÁTEK 8:00 - 11:25 
Provádí se zdarma:
maximálně 5x za kalendářní měsíc níže uvedeným osobám
  • Osobám do dovršení 18 let věku (pokud bude v den testu 18 let, už není hrazeno ZP)
  • Osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN). Tyto osoby jsou povinny doložit tuto skutečnost kopií zprávy (zdravotnického záznamu), kterou předají personálu odběrového místa, kde zůstane uložena jako doklad pro preventivní testování.
  • Osobám „rozočkovaným“ proti onemocnění covid-19
  • Kompletně očkovaným osobám proti omocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, očkování bylo provedeno léčivým přípravkem obsahujcím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) Č. 726/2004, nebo léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku, pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.
  • Vyšetřované osoby musí být účastníky veřejného zdravotního pojištění.
   • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) – nikoli VZP, a.s. (333)
   • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
   • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
   • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
   • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
   • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211)
   • RBP, zdravotní pojišťovna (213)
     
K vyšetření si zájemce nezajišťuje žádanku, tu vystaví odběrové místo před odběrem
 
Diagnostické testování
Provádí se pouze indikovaným pacientům. Pacient si musí zajistit žádanku od praktického lékaře. Může být indikován i Krajskou hygienickou stanicí nebo Antigenním odběrovým centrem v případě konfirmace po pozitivním AG testu.
Bez žádanky není možné odběr provést.
  • Testování samoplátců
   Testování proběhne pouze po uhrazení testu.  
    
CENÍK PCR TESTU: 800,- Kč
CENÍK ANTIGENNÍHO TESTU: 200,- Kč
 
Antigenní test
PONDĚLÍ 11:30 - 12:00
STŘEDA 11:30 - 12:00
PÁTEK 11:30 - 12:00 

 

OBJEDNAT SE NA PCR TEST >>

 

rezervace na PCR test

 

 

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s (dále LSPPT) je nestátní zdravotnické zařízení pro děti a dospělé, poskytující zdravotnickou pohotovostní službu pro ošetření běžných, život neohrožujících onemocnění a pacientů s chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav kolísá.

 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, výjedzové místo Třeboň, ul. Riegrova 14 (dále ZZS) poskytuje odbornou přednemocniční péči v život ohrožujících stavech a při onemocněních, která by mohla bez včasné a náležité léčby vést k závažnému poškození zdraví, popřípadě k smrti postiženého. Tel: 155.

 

Vážení návštěvníci a pacienti Lékařské služby v Třeboni - najdete nás v budově Městského úřadu v Třeboni (levé křídlo, přízemí).

 

   

 

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s., nabízí možnost přednášek v rámci projektu s názvem “Výchova v předlékařské první pomoci, jako prevence zdravotního postižení”, schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Odborné přednášky s tématikou poskytnutí první pomoci jsou vhodné pro zaměstnance firem, škol či školek.

Metoda výuky předlékařské první pomoci:

 

   • přednáška s praktickou výukou

   • tištěná propagace - první pomoc ve formě edukační brožury

 

Metodika výuky předlékařské první pomoci:

 

   • seznámení s integrovaným záchranným systémem  
   • vysvětlení pojmu TANR
   • život ohrožující stavy
   • nejnovější postupy v kardiopulmonální resuscitaci podle Guidelines 2015
   • laická první pomoc při závažných stavech
   • laická resuscitace

Praktický nácvik - kardio - pulmonální resuscitace (AMBU Man – model W)

 

V případě zájmu o přednášku nás kontaktujte.

 

 

V případě zájmu o sponzorství naší organizace je možné zasílat finanční příspěvky na č.účtu: 222508475/0300 vedený u ČSOB a.s. v Třeboni.

 

Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek, který pomůže zachovat Lékařskou službu první pomoci v Třeboni a nadále rozvíjet a zkvalitňovat její služby a péči o pacienty!

 

Činnost Lékařské služby první pomoci Třeboň podporují:

 

 

 

 

OBCE ORP Třeboň

 

 

 

 

 

design by ARGON systems – sponzor webových stránekgraphics by ZNP